Ածխաջրատային փոխանակության նյութեր

Գլյուկոզա (արյան մեջ) 1,000
Գլյուկոզայի հանդեպ տոլերանտության որոշումը 2,000
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին 5,500

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են