Ածխաջրատային փոխանակության նյութեր

Գլյուկոզա (արյան մեջ) 1,000
Գլյուկոզայի հանդեպ տոլերանտության որոշումը 2,000
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին 5,500

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են