Աղեստամոքսային համակարգի հիվանդություններ

pANCA պերինուկլեար անտինետրոֆիլ ցիտոպլազմատիկ հակամարմիններ 6,000
ASCA Հակամարմիններ գլյուկոմեցետամի նկատմամբ 6,000
Calprotection Կալպրոտեկտին 12,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են