Արյան կլինիկական հետազոտություններ

Արյան ընդհանուր հետազոտություն (լեյկոֆորմուլայով) 3,000
Թրոմբոցիտներ 1,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են