Գերձայնային դոպլեր հետազոտություն

Գլխուղեղի  ներգանգային և արտագանգային անոթների գերձայնային դոպլեր 10,000
Վերին կամ ստորին վերջութների անոթների հեմոդինամիկայի  դոպպլեր 10,000
Վերին և ստորին վերջութների անոթների հեմոդինամիկայի  դոպպլեր 15,000
Վերին վերջութ. անոթների հեմոդինամիկայի դոպպլեր հետազոտ.`սառեցման փորձով 12,000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր 10,000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով 12,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են