Գերձայնային դուպլեքս հետազոտություն

Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
Գլխի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
      *  – մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդը 7,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են