Իմունոգլոբուլիններ

IgA Իմունոգլոբուլին A 4,000
IgM Իմունոգլոբուլին M 4,000
IgG Իմունոգլոբուլին G 4,000
IgE Իմունոգլոբուլին Е / IgE 6,000
C3 factor С3 գործոն 3,000
C4 factor С4 գործոն 3,000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են