Լյարդի ֆիբրոզի մարկերներ

HA Հիալուրոնային թթու 100,000
TIMP-1 հյուսվածքային ինհիբիդոր 100,000
PIIINP Ամինոտերմինալ պրոպեպտիդ-3 պրոկոլլագեն 100,000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են