Մանրէաբանական հետազոտություններ

Արյան  մանրէաբանական  հետազոտություն 8,000
Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի սնկի մանրադիտում 5,000
Կղանքի  մանրէաբանական  հետազոտություն և դիզբակտերիոզի  հայտնաբերում 10,000
Լեղու արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 8,000
Խորխի մանրէաբանական   հետազոտություն 8,000
Մեզի մանրէաբանական  հետազոտություն 8,000
Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական  հետազոտություն 8,000
Վերքերի մանրէաբանական  հետազոտություն 8,000
Մաշկի մանրէաբանական  հետազոտություն 8,000
Աչքի  արտադրության  մանրէաբանական հետազոտություն 8,000
Կրծքի  կաթի  մանէրաբանական  հետազոտություն 8,000
Քիթ-ըմպանի, քթի խոռոչի, կոկորդի արտադրության մանրէաբանական հետազոտ. 8,000
Լեզվի քերուկի,  բերանի խոռոչի   արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն 8,000
Ականջի քսուքի մանրէաբանական հետազոտություն 8,000
Էկսուդատների  և տրանսսուդատների մանրէաբանական հետազոտություն 8,000
Սերմնահյութի մանրէաբանական  հետազոտություն 8,000
Կանանցի սեռական օրգանների արտադրության մանրէաբանական հետազոտ. 8,000
Միզուկի արտադրության մանրեաբանական հետազոտություն 8,000
Շագանակագեղձի   արտադրուկի միկրոֆլորա 8,000
Իերսինիոզ; մեզ 8,000
Իերսինիոզ; կղանք 8,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են