Խորխի կլինիկական հետազոտություններ

Խորխի ընդհանուր հետազոտություն 2,000
Բրոնխալ ասթմայի տարերրը խորխի մեջ 2,000
Միկոբակտերիաների որոշումը խորխի մեջ 3,000
Կղանքի կլինիկական հետազոտություններ
Կղանքի ընդհանուր հետազոտություն 3,000
Թաքնված արյան որոշումը կղանքի մեջ 3,000
Որդերի ձվերի և միաբջիջների որոշումը կղանքի մեջ 5,000
Հելիկոբակտերի որոշումը կղանքի մեջ 6,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են