Անեսթեզիա

10,000
Անեսթեզիա երկարատև 15,000
Անեսթեզիա երկարատև կրկնակի 20,000