Սիրտ-անոթային հետազոտություններ  
Էլեկտրասրտագրություն  ( ԷՍԳ ) 3,000
ԷՍԳ հոլտեր մոնիտորինգ 12,000
Էխոսրտագրություն (էխոկարդիոգրաֆիա) դոպպլեր հետազոտությամբ 10,000
ԷՍԳ չափավորված  ծանրաբեռնվածությամբ  (տրեդմիլ-տեստ) 15,000
Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում * 7,000
       *- լրավճար դեղաբանական փորձի համար 3,000
Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում դեղաբանական փորձով (ФВД) 10,000

Գերձայնային դուպլեքս հետազոտություն

 
Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս  15,000
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս  15,000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս  15,000
Գլխի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս  15,000
      *  - մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդը 7,000

Գերձայնային դոպլեր հետազոտություն

 
Գլխուղեղի  ներգանգային և արտագանգային անոթների գերձայնային դոպլեր  10,000
Վերին կամ ստորին վերջութների անոթների հեմոդինամիկայի  դոպպլեր   10,000
Վերին և ստորին վերջութների անոթների հեմոդինամիկայի  դոպպլեր  15,000
Վերին վերջութ. անոթների հեմոդինամիկայի դոպպլեր հետազոտ.`սառեցման փորձով 12,000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր  10,000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով 12,000