. Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա                              10.000 դր
. Որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիա                                                       7 000 դր
. Փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա                                                    7 000 դր
. Վահանագեղձի / սոնոգրաֆիա                                                                 7 000 դր
. Թքագեղձերի սոնոգրաֆիա                                                                       7 000 դր
. Ավշահանգույցների սոնոգրաֆիա                                                            7 000 դր
. Պարանոցի օրգանների սոնոգրաֆիա                                                      10.000 դր
. Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա                                                                        7000 դր
. Կանացի փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա                                     8000 դր
  և ֆոլիկուլոմետրիա     
. Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանագեղձի                            13.000 դր
  համալիր սոնոգրաֆիա
. Շագանակագեղձի և ամորձիների սոնոգրաֆիա                                      13.000 դր
. Ամորձիների սոնոգրաֆիավ                                                                       10.000 դր
. Փափուկ հյուսվածքներ և ենթամաշկային գոյացությունների                7000 դր
  սոնոգրաֆիա   
. Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա                                                                    10.000 դր
. Տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիա                                                                       13.000 դր
. Հոդերի սոնոգրաֆիա մեկ ( տեղակայումը )                                                12.000 դր
. Լրավճար յուրաքանչյուր հաջորդ տեղակայման                                       10.000 դր
 հետազոտման դեպքում