Ստամոքս - աղիքային հետազոտություններ

 
Գաստրոսկոպիա / տեղային անզգայացմամբ / 12,000
Գաստրոսկոպիա հելիկոբակտեր պիլորիի որոշմամբ  15,000
Լրավճար` հելիկոբակտեր պիլորիի էքսպրես թեստի համար 3,000
Ռեկտոսկոպիա 15,000
Կոլոնոսկոպիա 25,000
Դուոդենոսկոպիա 12,000