Հաճախ Տրվող Հարցեր

Դիագնոստիկա դիմելու պատճառները

1.
Մեր դիագնոստիկ կենտրոնում Դուք հնարավոր սեղմ ժամկետներում կստանաք հստակ ախտորոշում և հետագա էֆեկտիվ բուժում ոլորտում փորձառու բժիշկների կողմից:

2.Մենք հանդիսանում ենք Հայաստանում առաջին ախտորոշիչ կենտրոններից և դրա հետ մեկտեղ աշխատում ենք նորագույն դիագնոստիկ մեթոդներով և բարձրորակ արտասահմանյան սարքավորումներով:

3.Մեզ մոտ կարող եք անցնել մոտ 200 լաբորատոր և գործիքային  հետազոտություն:

4.Մենք սպասարկում ենք և’ պետ. պատվերի, և’ սոց. փաթեթի, և’ ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում:

5.Մեզ մոտ կարող եք նախապես գրանցվել և ստիպված չլինել սպասելու հերթերում:

6.Մենք աշխատում ենք ծառայությունների հնարավոր բարձր որակի պարագայում առաջարկել հնարավորինս մրցունակ գին: Ավելին, ուսումնասիրելով մեր այցելուների առողջական առաջնահերթ խնդիրները, առաջարկում ենք պարբերական զեղչեր:

7.Մեզ մոտ թե’ գնային, թե’ ժամանակի խնայողության տեսանկյունից հարմարավետ է Ձեզ համար անցնելու համալիր ախտորոշում և ամբուլատոր բուժում: Վերջինիս շրջանակներում Դուք վճարում եք ֆիքսված վճար` 69,000 ՀՀ դրամ և անցնում ամբողջական ստուգում` ըստ Ձեր առողջական վիճակի և բժշկի ցուցումների:


Դիագնոստիկա դիմելու տարբերակները

Մեզ կարող եք դիմել ինչպես սեփական նախաձեռնությամբ, այնպես էլ` Ձեր բժշկի կամ ապահովագրական ընկերությունների ուղեգրով:

Առողջական ինչպիսի՞ խնդիրներով կարելի է դիմել Դիագնոստիկա

Մեզ կարող եք դիմել ցանկացած առողջական խնդրի դեպքում(բացառությամբ անհետաձգելի հիվանդանոցային դեպքերի): Մեր կենտրոնում նախնական բժշկական խորհրդատվությունն անվճար է: Այսինքն` կարող եք նախապես գրանցվել Ձեզ հարմար ժամին, ստանալ բժշկի անվճար խորհրդատվություն և արդեն կողմնորոշվել Ձեր հետագա անելիքների մեջ:

Դիագնոստիկայում առաջարկվող ծառայությունները

Մեզ մոտ կարող եք անցնել լաբորատոր և գործիքային ախտորոշիչ շուրջ 200 հետազոտություններ :Բացի հետազոտություններ անցնելուց, կարող եք նաև գրանցվել մեր պոլիկլինիկայում և օգտվել պետ.պատվերի շրջանակներում առաջարկվող ծառայություններից: Նշենք նաև, որ պոլիկլինիկային կցագրված քաղաքացիները, անվճար տրամադրվող ծառայություններից բացի, բժշկական կենտրոնի կողմից մատուցվող վճարովի ծառայություններից օգտվելու դեպքում օգտվում են նաև զգալի զեղչերից:

Դիագնոստիկայում գործող զեղչերը

Մեր բժշկական կենտրոնում առաջարկվող բուժօգնության գները մրցակցային են: Մեզ մոտ գործում են զգալի զեղչեր ինչպես սոցիալապես անապահով խմբերին պատկանող այցելուների, այնպես էլ` 1 տարվա ընթացքում կրկնակի հետազոտման համար դիմող անձանց համար: Ավելին` պետ.պատվերի սահմաններում, ըստ սահմանված կարգի, հետազոտման ուղեգրված քաղաքացիները հետազոտվում են անվճար: 
Եվ չնայած բոլոր գործող զեղչերին և մյուս առավելություններին, մինչ այսօր մեր կենտրոնում հետազոտման ամենաձեռնտու և ճիշտ տարբերակը եղել և մնում է Ախտորոշման և բուժման փաթեթը,  որի գինը, համեմատած այդ փաթեթում ընդգրկված ծառայությունների ծավալի, էականորեն ավելի ցածր է, քան համանման ծառայություններից օգտվելու արժեքը` առանց փաթեթից օգտվելու:

 Ամբուլատոր բուժման հնարավորությունը Դիագնոստիկայում 

Մեր կենտրոնում մատուցվող ծառայությունները ներառում են նաև ամբուլատոր բուժման նշանակումը նեղ մասնագետների խորհրդատվություններից հետո։ Այսինքն` դիմելով մեզ Դուք ոչ միայն ստանում եք հստակ ախտորոշում, այլև` նեղ մասնագետի հետ խորհրդատվությունից հետո Ձեզ համար նշանակվում է նաև ամբուլատոր բուժում: 
Մենք ստացիոնար բուժօգնություն չենք իրականացնում, սակայն Դուք կարող եք ստանալ ամբուլատոր պայմաններում մատուցվող առանձին բուժական ծառայություններ։

Ապահովագրական ընկերություններից հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրումը

Մենք սերտորեն համագործակցում ենք Հայաստանում գործող բոլոր ապահովագրական ընկերությունների հետ: Ուստի և Ձեր հետազոտությունների արդյունքները և անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրումն ու փոխանցումը համապատասխան ապահովագրական ընկերության, Ձեզ համար լինում է գրեթե աննկատ, քանի որ մենք, ունենալով հատուկ մասնագետներ, հնարավոր նվազագույնի ենք հասցնում Ձեր կողմից այդ գործընթացին մասնակցությունը:

Դիագնոստիկայի տեղակայումը

Դիագնոստիկա բժշկական կենտրոնը գտնվում է Աջափնյակ համայնքի Մարգարյան 6/1 հասցեում, (նախկին Հանրապետական հիվանդանոցի հարևանությամբ): Կենտրոնի բարձրահարկ, սպիտակ քարով երեսապատված շենքը կարելի է հեշտությամբ գտնել, քանի որ այն առանձնանում է շրջակա բուժհիմնարկների և բնակելի շենքերի շարքում:

 

19