Սոցփափեթ

Սոցիալական փաթեթի ծրագրով իրականացվող բժշկական օգնություն

ՀՀ Կառավարության 2014թ. մարտի 27-ի 375- Ն հրամանի համաձայն սոցիալական փաթեթի շահառուները  «Դիագնոստիկա,» ԲՄ-ում 
հնարավորություն ունեն անվճար ստանալ պետության կողմից տրամադրած դժվարամատչելի հետազոտություններ:
 
Սոցիալական փաթեթի  շահառուների բժշկական օգնության կազմակերպումը
Պլանային կարգով բժշկական կենտրոն դիմելու դեպքում պացիենտը պետք է ներկայացնի.
անձնագիր/նաև պատճենը/
հավաստագիր/նաև պատճենը/
ուղեգիր ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատությունից /ձև N1/,
 Պացիենտների բժշկական ապահովագրության սպասարկման բաժնի պատասխանատու՝ Նունե Կիրակոսյան
Բժիշկ կոնսուլտանտ՝ Մարինա Դավթյան
Հեռ: +374 10 31 90 26,     +37477  55 73 38 
19