Ծառայություններ

Մամոգրաֆիա | Դիագնոստիկա


mammography history 2007 mammomat inspiration 04672018 8

Մամոգրաֆիան կրծքագեղձի ռենտգեն հետազոտություն է
,  որն  անցկացվում է հայտնաբերված նորագոյացությունների դեպքում: Ըստ Առողջապահության Համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցների 40տ.-ից բարձր յուրաքանչյուր կին պրոֆիլակտիկ,տարին մեկ անգամ պետք է անցնի հետազոտություն անկախ  գանգատների առկայությունից կամ բացակայունից, նոր սկսվող նորագոյացությունները հայտնաբերելու նպատակով:
Միաժամանակ կատարվում է նաև կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա:

Բժիշկներ

19