Հեպատիտներ

HBs Ag Հեպատիտ B – անտիգեն 6,000
Anti HBcor IgG Հեպատիտ B 6,000
Anti HAV Ig M Հեպատիտ A 6,000
Anti HCV Հեպատիտ 6,000
Anti-HBsAg Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային հակածնի հակամարմին 6,000
IL28B Ինտրլեյկին 28Б 35,000
CRYOGLOBULIN Կրիոգլոբուլին 3,000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են