Հիպոֆիզ.-մակերիկամային ֆունկցիայի գնահատում

DHEA Դեհիդրոէպիանդոստերոն 5,000
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդոստերոնսուլֆատ 6,000
ACTH Ադենոկոռտիկոխթանիչ հորմոն АКТГ 6,000
Կորտիզոլ 5,500
Cortizol U Կորտիզոլ մեզի մեջ 6,000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են