Մանրէաբանական հետազոտություններ

Արյան մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի սնկի մանրադիտում 5,000
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն և դիզբակտերիոզի հայտնաբերում 6,000
Լեղու արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Վերքերի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Մաշկի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Աչքի արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Կրծքի կաթի մանէրաբանական հետազոտություն 6,000
Քիթ-ըմպանի, քթի խոռոչի, կոկորդի արտադրության մանրէաբանական հետազոտ. 6,000
Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն 6,000
Ականջի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Էկսուդատների և տրանսսուդատների մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Սերմնահյութի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Կանանցի սեռական օրգանների արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն 6,000
Միզուկի արտադրության մանրեաբանական հետազոտություն 6,000
Շագանակագեղձի արտադրուկի միկրոֆլորա 6,000
Իերսինիոզ; մեզ 6,000
Իերսինիոզ; կղանք 6,000
M.Hominis; U.Urealitieum քանակային որոշում և զգայունություն 15,000
M.Hominis; U.Urealitieum որակական որոշում և զգայունություն 6,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են