Մորֆոլոգիական հետազոտություններ

Բջջաբանական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ 5,000
Արգանդի վզիկի քերուկ` բջջաբանական հետազոտությամբ (PAP-Smear) 5,000
Մեկ պատրաստի կենսանյութի բջջաբանական հետազոտություն 4,000
Հիստոլոգիական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ 10,000
Շահառուի կողմից վճարվող համավճար (մեկ տեղակայում) 7,000
նույն քաղաքացուն յուրաքանչյուր հաջորդ տեղակայում 5,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են