Skip to main content

Նյարդաբանական Կլինիկա

Նյարդաբանական կլինիկան մասնագիտացված կլինիկա է, որտեղ ներգրաված են նևրոլոգներ,  ակնաբույժ, կլինիկական նեյրոֆիզիոլոգ, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկներ, որոնք ախտորոշում և բուժում են կենտրոնական և պերիֆերիկ նյարդային համակարգի, հենաշարժային ապարատի և նյարդաբանական խնդիրներով հիվանդների: Կլինիկա դիմող  հիվանդների մոտ առաջնային խնդիրն է բացառել նևրոլոգիական  օրգանական պաթոլոգիաները: Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիպերտոնիկ հիվանդությունների դեպքում ակնային պաթոլոգիաների խորհրդատվությունը իրականացնում է ակնաբույժը: 

Բժիշկներ

Նեկտար Եղյան