Ոսկրային հյուսվածքի մետաբոլիզմ

Osteocalcin Օստեոկալցին 6,000
IPTH Պարատհորմոն 6,000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են