Ուրոգինեկոլոգիական հետազոտություններ

PAP-Smear Արգանդի վզիկի քերուկ` բջջաբանականհետազոտությամբ
5,000
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա
10,000
Կավերնոզ մարմնի դոպլոր հետազոտություն
6,000
Ցիստոտոնոմետրիա
10,000
Կավերնոզ մարմնի դոպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով
15,000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են