Skip to main content

Բուժվե՛ք պետ. պատվերի շրջանակներում

Դիագնոստիկա բժշկական կենտրոնում պետ. պատվերի շահառուները կարող են անցնել նաև պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ:
Համաձայն Առողջապահության նախարարության հետ կնքված պայմանագրի` պետպատվերի շրջանակներում(ըստ սահմանված կարգի) ուղեգրված քաղաքացիները անցնում են բոլոր  նշանակված հետազոտություններն անվճար:
Պետպատվերով հետազոտվում են Կառավարության կողմից հաստատված հետևյալ խմբերը.
 • սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձիք
 • զին.ծառայողները և նրանց հավասերացված անձիք
 • սոց.փաթեթի շահառուները
Պետպատվերի ցանկում ընդգրկված են մեր կենտրոնում կատարվող ախտորոշիչ հետազոտությունների միայն մի մասը` համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված չափորոշիչի.
 • համակարգչային տոմոգրաֆիա
 • ն/ե կոնտրաստավորմամբ համակարգչային տոմոգրաֆիա
 • գլխուղեղի, վերջութային անոթների դոպլեր հետազոտություն
 • մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն
 • էխոկարդիոգրաֆիա
 • չափավորված ծանրաբեռնվածությամբ էլէկտրոկարդիոգրաֆիա/տրեդմիլ-թեստ/
 • էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա/ԷԷԳ/
 • էխոէնցեֆալոգրաֆիա
 • էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա
 • էզոֆագոգաստրոդոդենոսկոպիա
 • կոլոնոսկոպիա
 • սպիրոմետրիա
 • հորմոնալ հետազոտություններ
 • իմունոլոգիական հետազոտություններ
 • արյան և կեղտի մեջ հելիկոբակտեր անտիգենի որոշում
Հետազոտություններն անցկացվում են հերթագրման կարգով: Բացառություն են կազմում շտապ, ստացիոնար չհանդիսացող, անհետաձգելի դեպքերը:
Պետպատվերի շրջանակներում հետազոտություններ անցնելու նպատակով այցելուն պետք է ներկայացնի անձը հաստատող և տվյալ խմբի համար անհրաժեշտ և’ բնօրինակ, և’ պատճեն բոլոր փաստաթղթերը:
Ուշադրություն
Օրենքի վերջին փոփոխությամբ` զին. ծառայողի և իր ընտանիքի անդամների փաստաթղթերի մեջ պետք է առկա լինի բժշկի կողմից դուրս գրված հիվանդության մասին քաղվածքը: Նշենք նաև, որ հերթագրումը կատարվում է միայն ուղեգրի և բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայության դեպքում: