Պոլիմեր շղթայակա ռեակցիա

HCV/RNA-quant ՌՆԹ-ի քանակական որոշ. HCV 50,000
HCV-genotipe հեպատիտ C վիրուսի գենոտիպ 50,000
HCV/RNA հեպատիտ C վիրուսի ՌՆԹ-ի որակական որոշ 10,000
HBV/DNA հեպատիտ B վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական որոշ. 6,000
HBV/DNA-quant ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. HBV 50,000
HPV screen-quant մարդւ պապիլոմա վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. – տեսակներ -18,39,45,59/16,31, 33,35,52,58/51,56 30,000
HPV screen մարդու պապիլոմա վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական որոշ. – տեսակներ – 18,39,45,59/16,31, 33,35,52,58/51,56 10,000
HPV 16,18 մարդու պապիլոմա վիրուս – տեսակներ – 16,18 6,000
Toxoplazma g. տոքսոպլազմոզի հարուցիչ 6,000
HSV I-II հերպես 1-2 հարուցիչ 6,000
CMV ցիտոմեգալովիրուս 6,000
Chlamidia trach խլամիդիոզի հարուցիչ 6,000
N.gonorrhoeae գոնորեյայի հարուցիչ 6,000
Trichomonas v. տրիխոմոնոզի հարուցիչ 6,000
Gardnerella v. գարդներելլայի հարուցիչ 6,000
Micoplasma h. միկոպլազմայի հարուցիչ 6,000
Micoplasma g. միկոպլազմայի հարուցիչ 6,000
Ureaplasma spp ուրեապլազմայի հարուցիչ 6,000
Ureaplasma ուրեապլազմայի հարուցիչ (U.Urealiticium,U.Parvum) 7,000
Treponema p. Սիֆիլիսի հարուցիչ 6,000
Candida albicans Կանդիդոզի հարուցիչ 6,000
Micobac. tuberc. Պալարախտի միկոբակտերիա 6,000
EB V Էպշտեյն-Բարր վիրուս 6,000
EB Vquant Էպշտեյն-Բարր վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. 20,000
Brucella Բրուցելյոզ հարուցիչ 6,000
Helicobacter pyl. Հելիկոբակտեր պիլորի 6,000
Yersinia Իերսինիոզ վերականգ. 6,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են