Պոլիմորֆիզմներ մարդու գենոմում

F2,F5,F7, MTHFR, ITGB3, FGB,PAI1 Տրոմբոգեն գործոններ հղիութ.ընդհատ.նպաստող 20,000
MTR,MTRR, MTHFR Ֆոլաթթվի մետաբոլիզմի խանգարում 12,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են