Ռևմատոլոգիա և իզոսեռոլոգիա

Սերոմուկոիդներ 2,000
RF Ռևմատոիդ գործոն 2,000
CRP C-ռեակտիվ սպիտակուց 2,000
ASO Հակաստրեպտոլիզին O 2,000
Սիֆիլիսի սեռոլոգիական ախտորոշ  ( MRP ) 3,000
Սիֆիլիսի սեռոլոգիական ախտորոշ  ( RW ) 3,000
Բրուցելյոզ  (Rose-B ) 3,000
Արյան խմբի որոշում 2,000
Ռեզուս գործոն 2,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են