Ռևմատոլոգիա և իզոսեռոլոգիա

Սերոմուկոիդներ 2,000
RF Ռևմատոիդ գործոն 2,000
CRP C-ռեակտիվ սպիտակուց 2,000
ASO Հակաստրեպտոլիզին O 2,000
Anti-CCP Հակացիտրուլինային հակամարմիններ 16,000
ANA Հականուկլեար հակամարմիններ 8,000
Anti-ds DNA 6,000
Anti-phosfolipid IgM Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgM 6,000
Anti-phosfolipid IgG Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgG 6,000
Cardiolipin Ab IgG/IgM Հակամարմիններ կարդիոլիպինի հանդեպ IgG/IgM 6,000
RW Սիֆիլիսի սեռոլոգիական ախտորոշ 3,000
Rose-B Բրուցելյոզ 3,000
Արյան խմբի որոշում 1,500
Ռեզուս գործոն 1,500

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են