Սպիտակուցային ֆրակցիաներ

Ընդհանուր ;սպիտակուցներ 1,000
Սպիտակուցային ֆրակցիաներ`Ընդհանուր սպիտակուցներ, Ալբումին, Գլոբուլին, Հարաբ. 2,500
Ալբումին 1,000
PROT/UCFP Ընդհանուր սպիտակուց ողնուղեղային հեղուկի մեջ 1,500
MALB Միկրոալբումին արյան և մեզի մեջ 1,500
Կոլոիդակայուն փորձ ` Թիմոլային փորձ 1,000
Պիգմենտային փոխանակության նյութեր` Բիլիռուբին և նրա ֆրակցիաները 1,700

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են