Ռենտգեն հետազոտություններ

Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենագրություն (ռենտգենադիտում) 8 000
Իրիգոսկոպիա 20.000
Ստամոքս – աղիքային  տրակտի դինամիկ  ռենտգեն հետազոտություն 15.000
Ստամոքսի  կամ աղիքային  տրակտի   ռենտգեն հետազոտություն 10,000
Միզատար ուղիների ընդհանրացնող  ռենտգենագրություն 8.000
Արտազատական ուրոգրաֆիա 25,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են