Skip to main content

Վահանաձև գեղձի գերձայնային հետազոտություն

Վահանաձև գեղձի գերձայնային հետազոտություն

     Վահանաձև գեղձի գերձայնային հետազոտությունը հանդիսանում է ամենաէֆեկտիվ, անվնաս և բարձր ինֆորմացիոն  մեթոդը, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել նույնիսկ մանրագույն գոյացությունները (կիստա, ուռուցքներ), ինչպես նաև ցանկացած կառուցվածքային  փոփոխությունները, որոնք առաջանում են վահանաձև գեղձի հիվանդությունների ժամանակ:
    Գերձայնային հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս վիզուալիզացնել նույնիսկ ամենափոքր պաթոլոգիական գոյացությունները 1-2 մմ տրամագծով, իսկ ավելի մեծ գոյացությունների առկայության դեպքում (3 մմ և ավելի) մեծ հավանականությամբ որոշում են բարորակ կամ չարորակ լինելու բնույթը, ինչպես նաև գնահատվում է շրջակա լիմֆատիկ հանգույցները,  անհրաժեշտության  դեպքում  կատարվում է պունկցիոն  բիոպսիա: