Վահանաձև գեղձի հորմոններ

Т-3 Եռյոդթիրոնին 5,000
F-T3 Եռյոդթիրոնին ազատ 5,000
T-4 Թիրոքսին 5,000
F-T4 Թիրոքսին ազատ 5,000
TSH Թիրեոտրոպ հորմոն 5,000
TG Թիրեոգլոբուլին 6,000
Anti – TG Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ 5,000
Anti-TPO Հակամարմիններ թիրեոպեռօքսիդազայի նկատմամբ 6,000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են