Մորֆոլոգիական հետազոտություններ

Բջջաբանական հետազոտություն 5,000
Արգանդի վզիկի քերուկ` բջջաբանական հետազոտությամբ  (PAP-Smear) 5,000
Հիստոլոգիական հետազոտություն 10,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են