Վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի գնահատւմ

TSH3-Ultra Թիրեոխթանիչ հորմոն 3 սերունդ 6000
Anti-R TSH Աուտոհակամարմիններ թիրեոխթանիչ հորմոնի ռեցեպտ. նկատմամբ 12000
IPTH Պարատհորմոն 6000
hTG Թիրեոգլոբուլին 6000
Calcitonin Կալցիտոնին 6000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են