Վերարտադրողական ներզատաբանություն

Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն   ( FSH) 6,000
Լյուտեինացնող հորմոն   ( LH) 6,000
Պրոլակտին  ( PRL) 6,000
Պրոգեստերոն  ( PROG) 6,000
Պրոգեստերոն  17-α OH 6,000
Էստրադիոլ   ( E2 ) 6,000
Թեստոստերոն   ( TEST ) 6,000
Թեստոստերոն ազատ  ( Free TEST) 6,000
Խորիոգոնինի որոշումը արյան մեջ (քանակական) 6,000
Հակամյուլլերային հորմոն ( AMH) 12,000
Կորտիզոլի  որոշումը   (արյան մեջ) 8,000
Դեհիդրոէպիանդոստերոնի որոշումը (արյան մեջ)  (DHEA) 6,000
Դեհիդրոէպիանդոստերոնսուլֆատի որոշումը (արյան մեջ)  (DHEA-S) 6,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են