Վերարտադրողական ներզատաբանություն

FSH Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն 5,500
LH Լյուտեինացնող հորմոն 5,500
PRL Պրոլակտին 5,500
PROG Պրոգեստերոն 6,000
17-α OH Պրոգեստերոն 5,500
E2 Էստրադիոլ 6,000
TEST Թեստոստերոն 6,000
Free TEST Թեստոստերոն ազատ 6,000
Խորիոգոնինի որոշումը արյան մեջ (քանակական) 5,000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են