Ցածրամոլեկուլյար ազոտային նյութեր

Միզանյութ 1,000
Կրեատինին 1,000
CREA Կրեատինին մեզի մեջ 1,500
Ռեբերգի փորձ 1,700
Կծիկային ֆիլտրացիայի արագության որոշումը (ըստ Ք.Գոլդի ) 1,700
Միզաթթու (արյան մեջ) 1,700
Միզաթթու (մեզի մեջ) 1,700
UREA Միզանյութ մեզի մեջ 1,500

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են