Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ

Բուժական – դիագնոստիկ միջամտություններ

 
Ներհոդային ներարկում   10,000
Ռևմատոլոգ խորհրդատվություն / բուժում  և ներհոդային ներարկում 15,000
ֆիզիոթերապիա, 1 պրոցեդուրա 2,000
Հոդի պունկցիա 15,000
Գինեկոլոգի կոնսերվատիվ բուժման կուրս ( առանց դեղորայքի արժեքի ) 50,000 
Ներարգանդային պարուրակի ՆԱՊ տեղադրում (առանց պարուրակի արժեքի )  15,000
Ներարգանդային պարուրակի հեռացում և խորհրդատվություն  10,000
Ականջի ծծմբային խցանի հեռացում 3,000
Բերանի խոռոչի և նշիկների մշակում, 1 պրոցեդուրա 2,000
Կաթիլային ներարկում  3,000

Երևան

Գյումրի

  • 0312 3 8527
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են