Էնդոսկոպիկ հետազոտություններ

Բուժական – դիագնոստիկ միջամտություններ

Ներհոդային ներարկում 10,000
Ռևմատոլոգ խորհրդատվություն / բուժում  և ներհոդային ներարկում 15,000
ֆիզիոթերապիա, 1 պրոցեդուրա 2,000
Հոդի պունկցիա 15,000
Գինեկոլոգի կոնսերվատիվ բուժման կուրս ( առանց դեղորայքի արժեքի ) 50,000
Ներարգանդային պարուրակի ՆԱՊ տեղադրում (առանց պարուրակի արժեքի )  15,000
Ներարգանդային պարուրակի հեռացում և խորհրդատվություն  10,000
Ականջի ծծմբային խցանի հեռացում 3,000
Բերանի խոռոչի և նշիկների մշակում, 1 պրոցեդուրա 2,000
Կաթիլային ներարկում 3,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են