Օնկոմարկերներ

CЕA ՈՒռուցքային էմբրիոնալ հակածինի որոշոշումը 6,000
Comp. PSA Պրոստատսպեցիֆիկ. Անտիգեն բաղադրիչ 6,000
AFP Ալֆա ֆետոպրոտեին 7,000
CA -125 Ձվարանների օնկոմարկեր 7,000
PSA Պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն 6,000
PSA Free Պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն ազատ 6,000
AFP Ալֆա-պրոտեին ասցիդային հեղուկի մեջ 6,000
CA 15-3 Ուռուցքային հակածին15-3 6,000
HE-4 էպիդ.սեկտորալ սպիտակուց-4 8,000
CA 19-9 Ուռուցքային հակածին 19-9 6,000
Total hCG Տոտալ խորիոն գոնադոտրոպին 6,000
Cyfra 21-1 12,000
Այլ հետազոտություններ `Տրոպոնին 6,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են