Ֆերմենտներ

ԱՍՏ Ասպարտատամինոտրանսֆերազա 1,000
ԱԼՏ Ալանինամինոտրանսֆերազա 1,000
Հիմնային ֆոսֆատազա 1,000
Ալֆա- ամիլազա (արյան մեջ) 1,700
Ալֆա- ամիլազա (մեզի մեջ) (Դիաստազա) 1,700
ACP Թթվային ֆոսֆոտազա 1,500
CHOE Խոլինէստերազա 1,500
AMY Ամիլազա ընդ. 1,500
Լիպազա 3,000
Գամա-գլյուտամիլտրանսպեպտիդազա 1,000
ԿՖԿ Կրեատինֆոսֆոկինազա 1,700
ԿՖԿ ֆրակցիաներ 1,700
ԼԴԳ Լակտատդեհիդրոգենազա 1,700

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են