Skip to main content

Աչքի հետազոտություններ

Կատարվում է ակնահատակի հետազոտում, ակնահատակի ճնշման և տեսողության սրության որոշում, պերիմետրիա։

Բժիշկներ