Skip to main content
mammography history 2007 mammomat inspiration 04672018 8

Մամոգրաֆիա | Դիագնոստիկա

Մամոգրաֆիան կրծքագեղձի ռենտգեն հետազոտություն է,  որն  անցկացվում է հայտնաբերված նորագոյացությունների դեպքում: Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցների 40տ. -ից բարձր յուրաքանչյուր կին պրոֆիլակտիկ, տարին մեկ անգամ պետք է անցնի հետազոտություն անկախ  գանգատների առկայությունից կամ բացակայումից, նոր սկսվող նորագոյացությունները հայտնաբերելու նպատակով:
Միաժամանակ կատարվում է նաև կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա:

Բժիշկներ

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են