Skip to main content

Քիթ-կոկորդ-ականջաբան(ԼՕՌ)

Օթոլարինգոլոգը մեր կենտրոնում զբաղվում է կոկորդի, քթի, ականջի հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման և պրոֆիլակտիկայի հարցերով: Լոռ հիվանդներությունները ունեն բազմատեսակ ախտանշաններ և ընթացք, այդ իսկ պատճառով ճիշտ ախտորոշումը մեծ դեր է խաղում բուժման մեջ: Օթոլարինգոլոգին անհրաժեշտ է դիմել, եթե Ձեզ մոտ առկա է՝

 • քթային շնչառության դժվարացում
 • ռինորեա /առատ մշտական արտադրություն քթից/
 • հոտառության իջեցում
 • գլխացավ
 • օտալգիա /ցավ ականջներում/
 • աղմուկ ականջներում
 • ցավ կոկորդում կամ հարքթային խոռոչներում
 • հազ
 • քոր կոկորդում
 • ձայնի փոփոխություն

Կատարվում են  բուժիչ միջամտություններ՝

 • ծծմբախցանների հեռացում
 • բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և նշիկների մշակում
 • լվացում

Բժիշկներ

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են