30% ՀՏ բոլոր հետազոտությունների համար

| Mari |
«Դիագնոստիկա» բժշկական կենտրոնում
նոյեմբերի 15-30-ը գործելու է աննախադեպ 30 % զեղչ ՀՏ (КТ) բոլոր հետազոտությունների համար:

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են