Skip to main content

Աչքի հետազոտություններ

Կատարվում է ակնահատակի հետազոտում, ակնահատակի ճնշման և տեսողության սրության որոշում, պերիմետրիա։

Բժիշկներ

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են