Author: hakhakop

Ստեփան Պողոսյան

Stepan Poxosyan bzhishkner mec

Ստեփան Պողոսյան

Մասնագիտություն

  • էնդոսկոպիստ
  • ղեկավար

Գիտական աստիճան

բժշկական գիտությունների թեկնածու
Հայաստանի էնդոսկոպիստների ասոցացիայի նախագահ և Բժշկական ախտորոշման հայկական ասոցացիայի անդամ։ 25 գիտական աշխատությունների հեղինակ է։ ՛՛Դիագնոստիկա՛՛ բժշկական միավորումում աշխատում է 2006 թվականից: Վերապատրաստվել է ԱՄՆ-ում։

Continue reading

Գերձայնային դոպլեր հետազոտություն

Գլխուղեղի  ներգանգային և արտագանգային անոթների գերձայնային դոպլեր 10,000
Վերին կամ ստորին վերջութների անոթների հեմոդինամիկայի  դոպպլեր 10,000
Վերին և ստորին վերջութների անոթների հեմոդինամիկայի  դոպպլեր 15,000
Վերին վերջութ. անոթների հեմոդինամիկայի դոպպլեր հետազոտ.`սառեցման փորձով 12,000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր 10,000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով 12,000

Գերձայնային դուպլեքս հետազոտություն

Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
Գլխի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
      *  – մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդը 7,000

Վահանաձև գեղձի հորմոններ

Եռյոդթիրոնին Т-3 5,000
 Եռյոդթիրոնին ազատ F-T3 5,000
 Թիրոքսին T-4 5,000
 Թիրոքսին ազատ F-T4 5,000
Թիրեոտրոպ հորմոն TSH 5,000
 Թիրեոգլոբուլին TG 10,000
 Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ Anti – TG 6,000
 Հակամարմիններ թիրեոպեռօքսիդազայի նկատմամբ Anti-TPO 6,000
Պարատ հորմոն (PTH) 8,000
Կալցիտոնին 10,000

Ինֆեկցիոն հիվանդություններ

TOXO-IgM Տոքսոպլազմոզ Ig M 6,000
TOXO-IgG Տոքսոպլազմոզ Ig G AT 6,000
CMV-IgG Ցիտոմեգալովիրուս IgG 6,000
CMV-IgM Ցիտոմեգալովիրուս Ig M 6,000
HSV-1 IgM Հերպես -1 IgM 6,000
HSV-1 IgG Հերպես 1 IgG 6,000
HSV-2 IgM Հերպես 2 IgM 6,000
HSV-2 IgG Հերպես -2 Ig G 6,000
Chl.-tr. IgG Խլամիդիազ IgG 6,000
Ureaplasma ur. IgG ՈՒրեապլազմա IgG 6,000
Mycor. hominis-IgG Միկոպլազմա IgG 6,000
H.pylori-LgG Հելիկոբակտերի որոշումը արյան մեջ 6,000
HIV-1/2 ՄԻԱՎ 6,000
HIVAb/Ag Combi ՄԻԱՎ հակամարմին / հակածին 6,000
TOXO IgG aviditi- Տոքսոպլազմա IgG ավիդության ցուցանիշ 15,000
CMV IgG aviditi- Ցիտոմեգալովիրուս IgG ավիդության ցուցանիշ 15,000
Anti-Rubella- IgG, IgM 6,000
Anti-Chlamidia – IgM 6,000
Anti-VZV – IgG, IgM 6,000
Anti-Brucella – IgG, IgM 6,000
TPHA- Սիֆիլիս /հեմագգլյուտ./ տեստ 2,000

Կոագուլոգրամմա, Մակարդելիության համակարգ

Դ-դիմեր (D-dim) 8000
Պրոթրոմբինային ինդեքս 1000
Պլազմայի տոլերանտությունը  հեպարինի նկատմամբ 1000
Թրոմբոթեստ ԻՏԱ 1000
Ֆիբրինոգեն Ա, Բ 1000
Թրոմբինային ժամանակի որոշումը  ( TT ) 1000
Միջազգային նորմալացված հարաբերակցություն  ( МНО ) 1000
Արյան մակարդելիության ժամանակը 1000
Արյունահոսության երկարատևությունը 1000
Կոագուլոգրամմա  (Պրոթրոմբինային ինդեքս, Ռեկալցիֆիկացիայի  ժամանակը, Պրոտրոմբինային ժամանակ,  Թրոմբոթեստ ԻՏԱ, Ֆիբրինոգեն Ա և Բ, Միջազգ. Նորմալացված հարաբերակցություն ( МНО ),  Արյան մակարդելիության ժամանակը ) 6000

Ցածրամոլեկուլյար ազոտային նյութեր

Միզանյութ 1,000
Կրեատինին 1,000
CREA Կրեատինին մեզի մեջ 1,500
Ռեբերգի փորձ 1,700
Կծիկային ֆիլտրացիայի արագության որոշումը (ըստ Ք.Գոլդի ) 1,700
Միզաթթու (արյան մեջ) 1,700
Միզաթթու (մեզի մեջ) 1,700
UREA Միզանյութ մեզի մեջ 1,500

Ֆերմենտներ

ԱՍՏ Ասպարտատամինոտրանսֆերազա 1,000
ԱԼՏ Ալանինամինոտրանսֆերազա 1,000
Հիմնային ֆոսֆատազա 1,000
Ալֆա- ամիլազա (արյան մեջ) 1,700
Ալֆա- ամիլազա (մեզի մեջ) (Դիաստազա) 1,700
ACP Թթվային ֆոսֆոտազա 1,500
CHOE Խոլինէստերազա 1,500
AMY Ամիլազա ընդ. 1,500
Լիպազա 3,000
Գամա-գլյուտամիլտրանսպեպտիդազա 1,000
ԿՖԿ Կրեատինֆոսֆոկինազա 1,700
ԿՖԿ ֆրակցիաներ 1,700
ԼԴԳ Լակտատդեհիդրոգենազա 1,700

Սպիտակուցային ֆրակցիաներ

Ընդհանուր ;սպիտակուցներ 1,000
Սպիտակուցային ֆրակցիաներ`Ընդհանուր սպիտակուցներ, Ալբումին, Գլոբուլին, Հարաբ. 2,500
Ալբումին 1,000
PROT/UCFP Ընդհանուր սպիտակուց ողնուղեղային հեղուկի մեջ 1,500
MALB Միկրոալբումին արյան և մեզի մեջ 1,500
Կոլոիդակայուն փորձ ` Թիմոլային փորձ 1,000
Պիգմենտային փոխանակության նյութեր` Բիլիռուբին և նրա ֆրակցիաները 1,700

Ախտորոշման և բուժման փաթեթ

Համալիր ախտորոշման փաթեթ 69,000
ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲՈՒԺՈՒՄ
Բժշկի առաջնային խորհրդատվություն (101 սենյակ) անվճար
Նեղ մասնագետի խորհրդատվություն և ամբուլատոր բուժում 7,000
Նյարդաբան
Սրտաբան
Թոքաբան
Թերապևտ
Մանկաբույժ
Էդոկրինոլոգ
Ուրոլոգ
Նեֆրոլոգ
Գինեկոլոգ
Գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգ
Սեքսոպաթոլոգ
Մաշկավեներաբան
Գաստրոէնտերոլոգ
Ռևմատոլոգ
Հոգեթերապևտ
Ալերգոլոգ
Ակնաբուժ
Սուրդոլոգ
Քիթ-կոկորդ-ականջաբան
Ուռուցքաբան
Ստոմատոլոգ
Վիրաբույժ
Անոթային վիրաբույժ
Թերապևտի տնային այց (Դիագնոստիկա ԲՄ-ում չգրանցված բնակչության համար) 15,000
ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա 10,000
Որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիա  7,000
Փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա  7,000
Վահանագեղձի /հարվահանագեղձի/ սոնոգրաֆիա  7,000
Թքագեղձերի սոնոգրաֆիա  7,000
Ավշահանգույցների սոնոգրաֆիա  7,000
Պարանոցի օրգանների սոնոգրաֆիա 10,000
Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա  7,000
Կանացի փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա և ֆոլիկուլոմետրիա  8,000
Որովայնի,փոքր կոնքի օրգանների և վահանագեղձի (հարվահանագեղձի) համալիր սոնոգր. 13,000
Շագանակագեղձի և ամորձիների սոնոգրաֆիա 13,000
Ամորձիների սոնոգրաֆիա 10,000
Փափուկ   հյուսվածքներ և ենթամաշկային  գոյացությունների սոնոգրաֆիա 7,000
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա 10,000
Տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիա 13,000
Հոդերի սոնոգրաֆիա (մեկ տեղակայումը) 10,000
        – լրավճար` յուրաքանչյուր հաջորդ տեղակայման հետազոտման դեպքում  5,000

ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենագրություն (ռենտգենադիտում) 7,000
Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենադիտում 5,000
Իրիգոսկոպիա 15,000
Ստամոքս – աղիքային  տրակտի   ռենտգենադիտում 15,000
Ստամոքսի  կամ աղիքային  տրակտի   ռենտգենադիտում 10,000
Միզատար ուղիների ընդհանրացնող  ռենտգենագրություն 7,000
Արտազատական ուրոգրաֆիա 25,000
Ոսկրերի  և  հոդերի  ռենտգենագրություն           7,000
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգենագրություն 7,000
Ողնաշարի կրծքային հատվածի ռենտգենագրություն 7,000
Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի ռենտգենագրություն          7,000
Գանգի  ռենտգենագրություն 7,000
Թրքական թամբի նշանառու նկար 6,000
Հավելյալ ծոցերի ռենտգենագրություն 6,000
Մամոգրաֆիա ներառյալ կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 15,000
Մամոգրաֆիա 10,000
PAP-Smear Արգանդի վզիկի քերուկ` բջջաբանականհետազոտությամբ
5,000
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա
10,000
Կավերնոզ մարմնի դոպլոր հետազոտություն
6,000
Ցիստոտոնոմետրիա
10,000
Կավերնոզ մարմնի դոպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով
15,000

Մորֆոլոգիական հետազոտություններ

Բջջաբանական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ 5,000
Արգանդի վզիկի քերուկ` բջջաբանական հետազոտությամբ (PAP-Smear) 5,000
Մեկ պատրաստի կենսանյութի բջջաբանական հետազոտություն 4,000
Հիստոլոգիական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ 10,000
Շահառուի կողմից վճարվող համավճար (մեկ տեղակայում) 7,000
նույն քաղաքացուն յուրաքանչյուր հաջորդ տեղակայում 5,000

Պոլիմեր շղթայակա ռեակցիա

HCV/RNA-quant ՌՆԹ-ի քանակական որոշ. HCV 50,000
HCV-genotipe հեպատիտ C վիրուսի գենոտիպ 50,000
HCV/RNA հեպատիտ C վիրուսի ՌՆԹ-ի որակական որոշ 10,000
HBV/DNA հեպատիտ B վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական որոշ. 6,000
HBV/DNA-quant ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. HBV 50,000
HPV screen-quant մարդւ պապիլոմա վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. – տեսակներ -18,39,45,59/16,31, 33,35,52,58/51,56 30,000
HPV screen մարդու պապիլոմա վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական որոշ. – տեսակներ – 18,39,45,59/16,31, 33,35,52,58/51,56 10,000
HPV 16,18 մարդու պապիլոմա վիրուս – տեսակներ – 16,18 6,000
Toxoplazma g. տոքսոպլազմոզի հարուցիչ 6,000
HSV I-II հերպես 1-2 հարուցիչ 6,000
CMV ցիտոմեգալովիրուս 6,000
Chlamidia trach խլամիդիոզի հարուցիչ 6,000
N.gonorrhoeae գոնորեյայի հարուցիչ 6,000
Trichomonas v. տրիխոմոնոզի հարուցիչ 6,000
Gardnerella v. գարդներելլայի հարուցիչ 6,000
Micoplasma h. միկոպլազմայի հարուցիչ 6,000
Micoplasma g. միկոպլազմայի հարուցիչ 6,000
Ureaplasma spp ուրեապլազմայի հարուցիչ 6,000
Ureaplasma ուրեապլազմայի հարուցիչ (U.Urealiticium,U.Parvum) 7,000
Treponema p. Սիֆիլիսի հարուցիչ 6,000
Candida albicans Կանդիդոզի հարուցիչ 6,000
Micobac. tuberc. Պալարախտի միկոբակտերիա 6,000
EB V Էպշտեյն-Բարր վիրուս 6,000
EB Vquant Էպշտեյն-Բարր վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. 20,000
Brucella Բրուցելյոզ հարուցիչ 6,000
Helicobacter pyl. Հելիկոբակտեր պիլորի 6,000
Yersinia Իերսինիոզ վերականգ. 6,000

Մանրէաբանական հետազոտություններ

Արյան մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի սնկի մանրադիտում 5,000
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն և դիզբակտերիոզի հայտնաբերում 6,000
Լեղու արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Վերքերի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Մաշկի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Աչքի արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Կրծքի կաթի մանէրաբանական հետազոտություն 6,000
Քիթ-ըմպանի, քթի խոռոչի, կոկորդի արտադրության մանրէաբանական հետազոտ. 6,000
Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն 6,000
Ականջի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Էկսուդատների և տրանսսուդատների մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Սերմնահյութի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Կանանցի սեռական օրգանների արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն 6,000
Միզուկի արտադրության մանրեաբանական հետազոտություն 6,000
Շագանակագեղձի արտադրուկի միկրոֆլորա 6,000
Իերսինիոզ; մեզ 6,000
Իերսինիոզ; կղանք 6,000
M.Hominis; U.Urealitieum քանակային որոշում և զգայունություն 15,000
M.Hominis; U.Urealitieum որակական որոշում և զգայունություն 6,000

ֆլորոցենոզ

N.gonorrhoeae, Chlamidia trach., Micoplasma g.,Trichomonas v. 11,000
Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 11,000
Gardnerella v., Atopobium v., Lactobacillus spp 11,000
U. Urealitycum, U. Parvum, Mycoplasma h քանակական որոշ. 11,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են