Skip to main content

Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա

Նյարդամկանային համակարգի հետազոտման մեթոդ է,  որը կատարվում է պերիֆերիկ նյարդերի, ներվարմատների, մկանների, ողնուղեղի ախտահարման ախտորոշման համար, որոշվում է ախտահարման մակարդակը և աստիճանը: Ախտորոշման համար որոշիչ  և տարբերակիչ նշանակություն ունի  շարժողական այն խանգարումների դեպքում, որոնք ունեն կենտրոնական ծագում ՝ տիկեր, Պարկինսոնի հիվանդություն և այլն: Մեթոդը թույլ է տալիս

  • որոշել պերիֆերիկ նյարդերի ախտահարման տեղակայուն ընթացքը
  •  որոշել նյարդային թելիկներով իմպուլսի անցման արագությունները
  • գնահատել մկանային կծկումները ի պատասխան էլեկտրական իմպուլսով գրգռման 
  • պերիֆերիկ նյարդերի,ներվարմատների ախտահարում
  • ողնուղեղի ախտահարում
  • մկանների ախտահարում

Բժիշկներ

Նեկտար Եղյան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են