Աչքի հետազոտություններ

Կատարվում է ակնահատակի հետազոտում, ակնահատակի ճնշման և տեսողության սրության որոշում, պերիմետրիա։

Բժիշկներ

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են