Skip to main content

Լաբորատորիա

Հաճախ լաբորատոր ախտորոշումը օրգանիզմի պաթոլոգիական փոփոխությունները հայտնաբերում է այն փուլում, երբ դեռ չկան հիվանդության արտահայտված  ախտանիշներ, հետևաբար այն շատ կարևոր է հիվանդությունը վաղ շրջանում հայտնաբերելու և  լիարժեք բուժում անցկացնելու համար:
«Դիագնոստիկա» ԲՄ- ի լաբորատորիան ապահովում է ճշգրիտ տվյալներ:
Հագեցված է Եվրոպական առաջատար ֆիրմաների արտադրության ավտոմատ անալիզատորներով, ունի որակավորումներ անցած փորձառու անձնակազմ:
Այստեղ կարելի է կատարել բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները հնարավորինս հարմարավետ  և արդյունքները ստանալ կարճ ժամանակահատվածում:
 •  արյան և մեզի ընդհանուր կլինիկական  հետազոտություն
 •  բիոքիմիական հետազոտություն
 •  իմունաբանական հետազոտություն
 •  կոագուլոգրամա
 •  հորմոնալ հետազոտություններ
 •  վարակների /այդ թվում՝սեռավարակների/, համակարգային հիվանդությունների ախտորոշման հետազոտություններ
 •  օնկոմարկերների որոշում
 •  մանրէաբանական հետազոտություններ
 •  պարազիտակրության հայտանաբերում
 •  միկրոսկոպիա
 •  բջջաբանական հետազոտում՝ արգանդի վզիկի Պապտեստավորում
 •  բջջաբանական և հյուսվածքաբանական հետազոտություններ

Բժիշկներ

© 2018 Diagnostics Medical Association | All rights reserved