Դուպլեքս, դոպլեր հետազոտություններ

Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Գլխի մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
      *  – մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդը 10.000
       Գերձայնային դոպլեր հետազոտություն
Գլխուղեղի  ներգանգային և արտագանգային անոթների դոպլեր 10.000
Վերին կամ ստորին վերջութների անոթների դոպլեր 10.000
Կավերնոզ մարմնի դոպլեր 10.000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով 15.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են