Skip to main content

Polyclinic

Դիագնոստիկա բժշկական կենտրոնը Երևան քաղաքի բնակչությանը պետական պատվերի շրջանակներում տրամադրում է նաև ամբուլատոր պոլիկլինակական ծառայություններ անվճար հիմունքներով:

Մեր պոլիկլինիկայում յուրաքանչյուր այցելու կարող է ստանալ.

  • թերապևտի խորհրդատվություն
  • ըստ թերապևտի ուղեգրման նեղ մասնագետների խորհրդատվություն (սրտաբան, նյարդաբան, էնդոկրինոլոգ, գինեկոլոգ, մաշկաբան, ուռուցքաբան,վիրաբույժ, քիթ-կոկորդ-ականջաբան (ԼՕՌ))
  • գործիքային հետազոտություններ (սոնոգրաֆիա, ԷՍԳ, ռենտգենագրաֆիա)
  • լաբորատոր հետազոտություններ ( բիոքիմիական,  արյան և մեզի ընդհանուր հետազոտություններ և այլն)
  • շաքարային դիաբետի, բրոնխիալ ասթմայի, սիրտանոթային հիվանդությունների դեպքում դիսպանսեր հսկողություն
  • անվճար դեղորայքի տրամադրում (ըստ պետ. պատվերով նախատեսված կարգի)
  • տեղեկանքների, հիվանդանոցային ուղեգրերի, անաշխատունակության թերթիկների տրամադրում
  • տնային այցեր

poliklinika

Բժշկական կենտրոնի գործիքային, լաբորատոր ախտորոշումը ներգրավում է նորագույն տեխնիկայով հետազոտումներ`  որոնք (վերը նշված ցանկից դուրս) պոլիկլինական ծառայությանը կցված հաճախորդներին կտրամադրվեն 30 տոկոս զեղչով:

Քաղաքացիները կարող են կցվել Դիագնոստիկա բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկային`  մեզ դիմելուց և կցագրման դիմումը լրացնելուց հետո և օգտվել բժշկական ծառայություններից կցագրման դիմումի լրացման ամսաթվին հաջորդող ամսվա սկզբից:

Ուշադրություն

Մեր պոլիկլինիկայի այն այցելուները, որոնք կհանդիսանան նաև սոց.փաթեթի շահառուներ, կօգտվեն ինչպես տարեկան պարտադիր բուժզննումից, այնպես էլ` կենտրոնում գործող,  պետության կողմից անվճար տրամադրվող դժվարամատչելի հետազոտություններից` համակարգչային շերտագրում, էխոկարդիոգրաֆիա, մագիստրալ անոթների դոպլեր և դուպլեքս, տրեդմիլ-տեստ, էխոէնցեֆալոգրաֆիա, նեյրոմիոգրաֆիա, գաստրոսկոպիա, կոլոնոսկոպիա, սպիրոմետրիա, հորմոնալ, իմունոլոգիական և օնկոմարկերների  հետազոտություններ:

Մեր պոլիկլինկայի բարեհամբույր և փորձառու մասնագետները պատրաստակամ են օգնելու Ձեզ հուզող ցանկացած առողջական խնդրի դեպքում:

Բժիշկներ

Zaruhi Mehrabyan

© 2018 Diagnostics Medical Association | All rights reserved