Ռենտգեն հետազոտություններ

Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենագրություն (ռենտգենադիտում) 8,000 դր
Իրիգոսկոպիա 20,000 դր
Ստամոքս – աղիքային  տրակտի դինամիկ  ռենտգեն հետազոտություն 15,000 դր
Ստամոքսի  կամ աղիքային  տրակտի   ռենտգեն հետազոտություն 10,000 դր
Միզատար ուղիների ընդհանրացնող  ռենտգենագրություն 8.000 դր
Արտազատական ուրոգրաֆիա 25,000 դր

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են