Skip to main content

Համակարգչային տոմոգրաֆիա

ԳԼԽԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏՐԱՍՏԻ)
Գլխուղեղի ՀՏ 35.000
Քթի հարակից խոռոչների ՀՏ 20.000
Գլխուղեղի և քթի հարակից խոռոչների ՀՏ 45.000
ԴԻմային գանգի ոսկրերի ՀՏ 30.000
Քունքային հատվածի ՀՏ 30.000
Ակնակապիճների ՀՏ 30.000
ՈՂՆԱՇԱՐԻ, ՈՍԿՐԵՐԻ, ՀՈԴԵՐԻ, ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀՏ (ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏՐԱՍՏԻ)
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ՀՏ 35.000
Ողնաշարի կրծքային հատված ՀՏ 35.000
Ողնաշարի գոտկա – սրբանային հատված ՀՏ 35.000
Պոչուկի ՀՏ 20.000
Նախաբազկի ոսկրերի ՀՏ 35.000
Բազկոսկրի ՀՏ 35.000
Ազդրոսկրի ՀՏ 35.000
Սրունքի ոսկրերի ՀՏ 35.000
Կոնքի Ոսկրերի ՀՏ 35.000
Ուսային հոդ ՀՏ 35.000
Արմնկային հոդ ՀՏ 35.000
Արմնկային զույգ հոդերի ՀՏ 40.000
Ճաճանչդաստակային հոդի ՀՏ 35.000
Կոնքազդրային հոդի ՀՏ 35.000
Կոնքազդրային զույգ հոդերի ՀՏ 40.000
Ծնկան հոդի ՀՏ 35.000
Ծնկան զույգ հոդերի ՀՏ 40.000
Սրունքթաթային հոդի ՀՏ 35.000
Պարանոցի օրգանների ՀՏ 35.000
Փափուկ հյուսվածքների ՀՏ 35.000
Լրավճար յուրաքանչյուր հաջորդ ՝ առանց կոնտրաստավորման մեկ հատված ՀՏ – ի համար 20.000
Ն/Ե ԲՈԼՈՒՍԱՅԻՆ ԿՈՆՏՐԱՍՏԱՎՈՐՄԱՄԲ ՀՏ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մեկ հատված ն/ե բոլյուսային ՀՏ 60.000
Երկու հատված ն/ե բոլյուսային ՀՏ 75.000
Երեք հատված ն/ե բոլյուսային ՀՏ 90.000
Չորս և ավել հատված ն/ե բոլյուսային ՀՏ 105.000
ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԿՈՆՏՐԱՍՏԱՅԻՆ ԱՆԳԻՈԳՐԱՖԻԿ ՀՏ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Երիկամային զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 60.000
Աորտայի կրծքային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ անգիոգրաֆիա 60.000
Աորտայի որովայնային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ անգիոգրաֆիա 60.000
Աորտայի կրծքային և որովայնային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ անգիոգրաֆիա 75.000
Թոքային զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 60.000
Գլխուղեղի զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 60.000
Պարանոցի զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 60.000
Գլխուղեղի և պարանոցի զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 75.000
Վերին վերջույթների զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա/ ձեռք 75.000
Որովայնային աորտայի և ստորին վերջույթների զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 120.000
Հետազոտության արդյունքների կրկնօրինակի, ժապավենի տրամադրում 5000