Skip to main content

Էխոէլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա

Էխոէլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիան գլխուղեղի հետազոտման ոչ ինվազիվ մեթոդ է: Այս մեթոդի հիմնական առավելությունը կայանում է նրանում, որ տալիս է հնարավորություն արագ ախտորոշել այն հիվանդությունները, որոնք բերում են ներգանգային կառուցվածքների տեղաշարժման, նաև հանդիսանում է սկրինինգային միջոց գլխուղեղի ծավալային գոյացությունների, հիպերտենզիոն սինդրոմի նախնական ախտորոշման համար: Թույլ է տալիս բարձր ճշգրտությամբ տարբերակել էպիլեպսիան այլ պաթոլոգիական վիճակներից: Հետազոտվում է կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆունկցիան, ախտորոշվում է գլխուղեղի օրգանական ախտահարումները, նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումները:

Բժիշկներ

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են